6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018 heeft op 05-07-2018 de status voorontwerp gekregen door Opmeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Opmeer
Dossier
NL.IMRO.0432.BPHAWG2017
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0432.BPHAWG2017-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.583.091 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 252.490 15,95%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 718.980 45,42%

- Bedrijf (art. 5) 40.013 2,53%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 648 0,04%
- Bedrijf - Trafo (art. 7) 269 0,02%

- Horeca (art. 8) 3.185 0,20%

- Maatschappelijk (art. 9) 23.036 1,46%

- Natuur (art. 10) 39.349 2,49%

- Sport (art. 11) 40.682 2,57%

- Verkeer (art. 12) 23.714 1,50%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 83.963 5,30%

- Water (art. 14) 40.523 2,56%

- Wonen (art. 15) 49.763 3,14%
- Wonen - Historisch lint (art. 16) 266.477 16,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 17) 8.321 0,53%

- Waarde - Aardkundig (art. 18) 682.420 43,11%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 34.651 2,19%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 471.425 29,78%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 635.224 40,13%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 424.613 26,82%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 72.225 4,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geur (art. 27.1) 223.682 14,13%
- milieuzone - stiltegebied (art. 27.2) 855.805 54,06%

- overige zone - weidevogelgebied (art. 27.3) 962.018 60,77%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 27.4) 239.543 15,13%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 5.8) 1.856 0,12%