Bestemmingsplan Landelijk Gebied Opmeer 2014

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Opmeer 2014 heeft op 05-11-2015 de status vastgesteld gekregen door Opmeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Opmeer
Dossier
NL.IMRO.0432.BPLG
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0432.BPLG-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 36.148.100 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 23.040.641 63,74%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 156.595 0,43%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 39.362 0,11%

- Agrarisch met waarden - Openheid (art. 6) 8.227.650 22,76%
- Agrarisch met waarden - Openheid en reliëf (art. 7) 1.422.286 3,93%
- Agrarisch met waarden - Reliëf (art. 8) 900.397 2,49%

- Bedrijf (art. 9) 73.651 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 6.210 0,02%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 11) 37.461 0,10%

- Gemengd - 1 (art. 12) 3.114 0,01%
- Gemengd - 2 (art. 13) 14.742 0,04%
- Gemengd - 3 (art. 14) 3.783 0,01%

- Horeca (art. 15) 2.657 0,01%

- Maatschappelijk (art. 16) 1.313 0,00%

- Natuur (art. 18) 98.313 0,27%
- Natuur - Cultuurhistorisch waardevol landschapselement (art. 19) 169.605 0,47%

- Molen (art. 17) 4.281 0,01%

- Recreatie (art. 20) 35.907 0,10%
- Recreatie - Volkstuin (art. 21) 16.650 0,05%

- Verkeer - 1 (art. 22) 165.599 0,46%
- Verkeer - 2 (art. 23) 352.753 0,98%
- Verkeer - 3 (art. 24) 232.797 0,64%

- Water (art. 25) 723.121 2,00%

- Wonen (art. 26) 423.377 1,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 311.755 0,86%
- Leiding - Riool (art. 28) 33.507 0,09%
- Leiding - Water (art. 29) 233.614 0,65%

- Waarde - Aardkundig (art. 30) 4.068.486 11,26%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 89.277 0,25%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 978.663 2,71%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 12.914.867 35,73%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 16.850.106 46,61%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 35) 4.341.599 12,01%
- Waarde - Ecologie (art. 36) 4.562.097 12,62%

- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 1.026.371 2,84%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 41.3) 11.154.918 30,86%
- milieuzone - waterbergingsgebied (art. 41.4) 1.011.388 2,80%

- overige zone - archeologisch provinciaal monument (art. 41.1) 343.340 0,95%
- overige zone - archeologisch rijksmonument (art. 41.1) 172.953 0,48%
- overige zone - waardevol verkavelingspatroon (art. 45.2) 5.748.641 15,90%
- overige zone - weidevogelgebied (art. 41.2) 29.955.143 82,87%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.5) 1.792.326 4,96%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 41.6) 1.964.802 5,44%