Ruimte voor ruimteregeling Spanbroekerweg 231a te Spanbroek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opmeer
DossierNL.IMRO.0432.BPSpanbroekerwg231
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0432.BPSpanbroekerwg231-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 24-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 24-01-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.540 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 4.199 36,39%
- Agrarisch (art. 3) 4.199 36,39%
Water 605 5,24%
- Water (art. 4) 605 5,24%
Wonen 6.736 58,37%
- Wonen (art. 5) 6.736 58,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 685 5,94%
Leiding - Water (art. 6) 685 5,94%
Waarde 11.540 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 11.540 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk Gebied Opmeer 2014 detail kaart
Uitspraak beroep Landelijk Gebied Opmeer 2014 detail kaart
Landelijk Gebied Opmeer 2013 detail kaart
Landelijk Gebied Opmeer 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Hogere waardenbesluit Wet geluidhinder bouwplan Spanbroekerweg 222 Spanbroek detail
Hogere waardenbesluit Wet geluidhinder bouwplan Spanbroekerweg 222 Spanbroek detail
Gedragscode burgemeester en wethouders Opmeer detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Opmeer 2019 detail
Gedragscode gemeenteraadsleden Opmeer detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Spanbroekerweg Spanbroek detail

Meer weten over adressen?