Ruimte voor ruimteregeling Spanbroekerweg 231a te Spanbroek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opmeer Dossier NL.IMRO.0432.BPSpanbroekerwg231 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0432.BPSpanbroekerwg231-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.540 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 4.199 36,39%

- Water (art. 4) 605 5,24%

- Wonen (art. 5) 6.736 58,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 6) 685 5,94%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 11.540 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Spanbroekerweg