Bestemmingsplan woon-werklocatie Spanbroekerweg 140 te Spanbroek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opmeer
DossierNL.IMRO.0432.Spanbroekerweg140
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0432.Spanbroekerweg140-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 18-02-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 975 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 975 100,00%
- Gemengd (art. 3) 975 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 975 100,00%
Waarde - Bodembeschermingsgebied (art. 4) 975 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Herziening Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek 2017 detail kaart
Bestemmingsplan woon-werklocatie Spanbroekerweg 140 te Spanbroek detail kaart
Bestemmingsplan woon-werklocatie Spanbroekerweg 140 te Spanbroek detail kaart
Bestemmingsplan woon-werklocatie Spanbroekerweg 140 te Spanbroek detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit plaatsvervanger invorderingsambtenaar detail
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar detail
Aanwijzingsbesluit t.b.v. heffing en invordering gemeentelijke belastingen detail
Gedragscode gemeenteraadsleden Opmeer detail
Gedragscode burgemeester en wethouders Opmeer detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Spanbroekerweg Spanbroek detail

Meer weten over adressen?