De Weijver 1 te Hoogwoud

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opmeer
DossierNL.IMRO.0432.ogvDeWeyver1
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0432.ogvDeWeyver1-va00
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.377 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
De Weijver 1 te Hoogwoud 7.377 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 7.377 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Herziening Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek 2017 detail kaart
De Weijver 1 te Hoogwoud detail kaart
De Weijver 1 te Hoogwoud detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gedragscode burgemeester en wethouders Opmeer detail
Gedragscode gemeenteraadsleden Opmeer detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Opmeer 2019 detail
Regeling Mantelzorgwaardering 2018 detail
Nadere regels cliëntparticipatie Opmeer detail

Vergunningen in de gaten houden?