Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Noord heeft op 06-03-2014 de status vastgesteld gekregen door Ouder-Amstel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Ouder-Amstel
Dossier
NL.IMRO.0437.BPBuitengebNoord
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0437.BPBuitengebNoord-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.117.723 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 73.590 1,20%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 3.365.938 55,02%

- Bedrijf (art. 5) 32.011 0,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 7.775 0,13%

- Detailhandel (art. 7) 10.035 0,16%

- Kantoor (art. 8) 348 0,01%

- Maatschappelijk (art. 9) 17.176 0,28%

- Natuur (art. 10) 183.502 3,00%
- Natuur - Voorlopig (art. 21) 27.675 0,45%

- Recreatie (art. 11) 1.623.464 26,54%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 12) 14.798 0,24%

- Sport (art. 13) 28.690 0,47%

- Tuin - 1 (art. 14) 98.699 1,61%
- Tuin - 2 (art. 15) 1.253 0,02%
- Tuin - Landschappelijke waarde (art. 16) 6.461 0,11%

- Verkeer (art. 17) 283.747 4,64%

- Water (art. 18) 285.384 4,66%

- Wonen (art. 19) 54.603 0,89%
- Wonen - Woonwagen (art. 20) 2.580 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 22) 44.010 0,72%
- Leiding - Leidingstrook (art. 23) 22.204 0,36%
- Leiding - Riool (art. 24) 12.629 0,21%

- Waarde - Archeologie (art. 25) 2.116 0,03%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 5.409 0,09%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 225.599 3,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - weg (art. 31) 3.061.334 50,04%

- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 31) 2.716.578 44,41%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 31) 1.723.399 28,17%
- overige zone - weidevogelgebied (art. 31) 3.362.016 54,96%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 31) 306.727 5,01%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied 1 (art. 3) 1.467.448 23,99%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 2 (art. 32) 322.313 5,27%