Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe

Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe heeft op 22-04-2014 de status vastgesteld gekregen door Schagen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Schagen
Dossier
NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 108.127.504 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 59.890.306 55,39%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 10.135.424 9,37%

- Bedrijf (art. 5) 459.022 0,42%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 73.089 0,07%

- Bedrijventerrein (art. 8) 64.412 0,06%
- Bedrijventerrein - Bijzonder bedrijventerrein (art. 9) 280.388 0,26%

- Detailhandel (art. 10) 384 0,00%

- Groen (art. 11) 210.684 0,19%

- Horeca (art. 12) 1.538 0,00%

- Maatschappelijk (art. 14) 36.283 0,03%
- Maatschappelijk - Militair Terrein (art. 15) 10.561 0,01%

- Natuur (art. 16) 2.189.709 2,03%
- Natuur - Duin (art. 17) 8.852.010 8,19%
- Natuur - Waardevolle houtopstanden (art. 18) 464.771 0,43%

- Leiding - Gas (art. 13) 5.702 0,01%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 19) 1.362.220 1,26%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 20) 903.009 0,84%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 21) 890.152 0,82%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 22) 59.249 0,05%
- Recreatie - Volkstuin (art. 23) 23.236 0,02%

- Tuin (art. 24) 115.230 0,11%

- Verkeer (art. 25) 3.377.902 3,12%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 110.074 0,10%

- Water (art. 27) 2.010.124 1,86%
- Water - Ecologisch Waardevol (art. 28) 79.697 0,07%
- Water - Zee (art. 29) 15.576.599 14,41%

- Wonen (art. 30) 934.566 0,86%
- Wonen - Kern (art. 31) 11.156 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 32) 560.802 0,52%
- Leiding - Leidingstrook (art. 33) 78.275 0,07%
- Leiding - Nationale Leidingstrook (art. 34) 620.083 0,57%
- Leiding - Riool (art. 35) 154.259 0,14%

- Waarde - Aardkundig waardevol gebied (art. 36) 12.797.988 11,84%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 37) 860.009 0,80%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 38) 582.237 0,54%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 39) 6.580.081 6,09%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 40) 23.139.430 21,40%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 41) 49.392.560 45,68%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 42) 27.465.105 25,40%

- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 14.341.615 13,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - gascompressiestation (art. 46.2) 22.283 0,02%

- milieuzone - geluidsgevoelige functie (art. 46.3) 139.336 0,13%
- milieuzone - geurzone 150 (art. 46.4) 294.920 0,27%

- overige zone - bollenconcentratiegebied (art. 3) 49.725.069 45,99%
- overige zone - weidevogelleefgebied (art. 3) 34.267.274 31,69%

- veiligheidszone - bevi (art. 46.5) 306.569 0,28%

- vrijwaringszone - molenbiotoop vrijwaringszone - molenbiotoop 100 meter (art. 46.6) 313.889 0,29%
- vrijwaringszone - molenbiotoop vrijwaringszone - molenbiotoop 400 meter (art. 46.6) 4.422.921 4,09%
- vrijwaringszone - onveilig gebied (art. 46.7) 7.882.735 7,29%