Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe

Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe heeft op 18-05-2016 de status vastgesteld gekregen door Schagen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 107.858.702 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 59.821.806 55,46%
- Agrarisch (art. 3) 59.821.806 55,46%
Agrarisch met waarden 9.935.119 9,21%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 9.935.119 9,21%
Bedrijf 532.110 0,49%
- Bedrijf (art. 5) 459.022 0,43%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 73.089 0,07%
Bedrijventerrein 344.799 0,32%
- Bedrijventerrein (art. 8) 64.412 0,06%
- Bedrijventerrein - Bijzonder bedrijventerrein (art. 9) 280.388 0,26%
Detailhandel 384 0,00%
- Detailhandel (art. 10) 384 0,00%
Groen 210.684 0,20%
- Groen (art. 11) 210.684 0,20%
Horeca 1.538 0,00%
- Horeca (art. 12) 1.538 0,00%
Maatschappelijk 46.844 0,04%
- Maatschappelijk (art. 14) 36.283 0,03%
- Maatschappelijk - Militair Terrein (art. 15) 10.561 0,01%
Natuur 11.506.489 10,67%
- Natuur (art. 16) 2.189.709 2,03%
- Natuur - Duin (art. 17) 8.852.010 8,21%
- Natuur - Waardevolle houtopstanden (art. 18) 464.771 0,43%
Overig 5.702 0,01%
- Leiding - Gas (art. 13) 5.702 0,01%
Recreatie 3.237.866 3,00%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 19) 1.362.220 1,26%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 20) 903.009 0,84%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 21) 890.152 0,83%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 22) 59.249 0,05%
- Recreatie - Volkstuin (art. 23) 23.236 0,02%
Tuin 115.230 0,11%
- Tuin (art. 24) 115.230 0,11%
Verkeer 3.487.976 3,23%
- Verkeer (art. 25) 3.377.902 3,13%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 110.074 0,10%
Water 17.666.419 16,38%
- Water (art. 27) 2.010.124 1,86%
- Water - Ecologisch Waardevol (art. 28) 79.697 0,07%
- Water - Zee (art. 29) 15.576.599 14,44%
Wonen 945.722 0,88%
- Wonen (art. 30) 934.566 0,87%
- Wonen - Kern (art. 31) 11.156 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.413.420 1,31%
- Leiding - Gas (art. 32) 560.802 0,52 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 33) 78.275 0,07 %
- Leiding - Nationale Leidingstrook (art. 34) 620.083 0,57 %
- Leiding - Riool (art. 35) 154.259 0,14 %
Waarde 120.545.854 111,76%
- Waarde - Aardkundig waardevol gebied (art. 36) 12.797.988 11,87 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 37) 860.009 0,80 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 38) 582.237 0,54 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 39) 6.577.327 6,10 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 40) 23.049.990 21,37 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 41) 49.213.198 45,63 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 42) 27.465.105 25,46 %
Waterstaat 14.336.712 13,29%
- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 14.336.712 13,29 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 22.283 0,02%
- geluidzone - gascompressiestation (art. 46.2) 22.283 0,02 %
Milieuzone 434.256 0,40%
- milieuzone - geluidsgevoelige functie (art. 46.3) 139.336 0,13 %
- milieuzone - geurzone 150 (art. 46.4) 294.920 0,27 %
Overige zone 83.684.432 77,59%
- overige zone - bollenconcentratiegebied (art. 3) 49.656.569 46,04 %
- overige zone - weidevogelleefgebied (art. 3) 34.027.863 31,55 %
Veiligheidszone 306.569 0,28%
- veiligheidszone - bevi (art. 46.5) 306.569 0,28 %
Vrijwaringszone 12.550.103 11,64%
- vrijwaringszone - molenbiotoop vrijwaringszone - molenbiotoop 100 meter (art. 46.6) 307.768 0,29 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop vrijwaringszone - molenbiotoop 400 meter (art. 46.6) 4.359.600 4,04 %
- vrijwaringszone - onveilig gebied (art. 46.7) 7.882.735 7,31 %