7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 heeft op 12-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Texel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Texel
Dossier
NL.IMRO.0448.BUI2013BP0001
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0448.BUI2013BP0001-va01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 158.237.729 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Binnenduinrand (art. 3) 6.841.684 4,32%
- Agrarisch - Hoge berg (art. 4) 3.366.741 2,13%
- Agrarisch - Oude land (art. 5) 32.538.293 20,56%
- Agrarisch - Strandpolders (art. 6) 25.294.440 15,99%
- Agrarisch - Zeepolders (art. 7) 15.182.297 9,59%

- Bedrijf (art. 8) 95.466 0,06%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 9) 160.987 0,10%
- Bedrijf - Brandweerkazerne (art. 10) 910 0,00%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 11) 1.434 0,00%
- Bedrijf - Gasopslag (art. 12) 14.855 0,01%
- Bedrijf - Gemaal (art. 13) 923 0,00%
- Bedrijf - Gronddepot (art. 14) 25.107 0,02%
- Bedrijf - Informatiecentrum (art. 15) 19.501 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 16) 10.555 0,01%
- Bedrijf - Opslag (art. 17) 17.698 0,01%
- Bedrijf - Recycling (art. 18) 11.437 0,01%
- Bedrijf - Reddingbootstation (art. 19) 1.375 0,00%
- Bedrijf - Vab (art. 20) 71.787 0,05%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie (art. 21) 178.685 0,11%

- Bos (art. 22) 5.673.612 3,59%

- Cultuur en ontspanning (art. 23) 154.764 0,10%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 24) 11.117 0,01%

- Horeca (art. 25) 14.457 0,01%

- Maatschappelijk (art. 26) 4.219 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 27) 12.833 0,01%
- Maatschappelijk - Kazerne (art. 28) 106.904 0,07%
- Maatschappelijk - Vuurtoren (art. 29) 1.166 0,00%
- Maatschappelijk - Zorginstelling (art. 30) 65.951 0,04%

- Natuur (art. 31) 11.990.143 7,58%
- Natuur - Kuststrook (art. 32) 41.084.145 25,96%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 33) 8.281 0,01%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 34) 860.685 0,54%
- Recreatie - Recreatief opstal (art. 35) 68.546 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen (art. 36) 346.240 0,22%
- Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen (art. 37) 2.700.315 1,71%
- Recreatie - Volkstuin (art. 38) 42.739 0,03%

- Sport - Autocrossterrein (art. 39) 26.521 0,02%
- Sport - Golfbaan (art. 40) 583.267 0,37%
- Sport - Kartbaan (art. 41) 9.589 0,01%
- Sport - Manege (art. 42) 121.699 0,08%
- Sport - Motorcrossterrein (art. 43) 20.820 0,01%
- Sport - Sportveld (art. 44) 59.324 0,04%

- Tuin (art. 45) 227.146 0,14%

- Verkeer (art. 46) 4.074.868 2,58%
- Verkeer - Fietspad (art. 47) 215.741 0,14%
- Verkeer - Luchtverkeer (art. 48) 646.357 0,41%

- Water (art. 49) 3.617.207 2,29%

- Wonen (art. 50) 1.314.771 0,83%
- Wonen - Tweede woning (art. 51) 187.667 0,12%
- Wonen - Vab (art. 52) 152.460 0,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 53) 4.848 0,00%
- Leiding - Riool (art. 54) 445.877 0,28%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 55) 4.797.612 3,03%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 56) 9.722.759 6,14%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 57) 28.190.054 17,82%

- Waterstaat - Waterkering (art. 58) 41.446.969 26,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone (art. 61.1) 47.158 0,03%

- luchtvaartverkeerzone - 1a (art. 61.2) 784.720 0,50%
- luchtvaartverkeerzone - 1b (art. 61.2) 4.049.412 2,56%
- luchtvaartverkeerzone - 1c (art. 61.2) 6.095.152 3,85%
- luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 61.3) 3.084.631 1,95%
- luchtvaartverkeerzone - 3 (art. 61.4) 10.063.488 6,36%

- veiligheidszone (art. 61.8) 13.064 0,01%

- vrijwaringszone - dijk (art. 61.5) 5.462.962 3,45%
- vrijwaringszone - duin (art. 61.6) 37.444.070 23,66%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 61.7) 903.205 0,57%