Fietspad kruising Rozendijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Texel
DossierNL.IMRO.0448.BUI2016OV0005
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0448.BUI2016OV0005-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.760 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Fietspad kruising Rozendijk 6.760 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Fietspad kruising Rozendijk 6.760 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Fietspad kruising Rozendijk detail kaart
Fietspad kruising Rozendijk detail kaart
Reparatieplan buitengebied Texel detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 detail kaart
Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeenteblad Texel 2014, nr 32 01-12-2014 Reglement afgifte parkeervergunningen en toewijzing parkeerplaatsen wijk Thijsselaan e.o. detail
Gemeenteblad Texel 2014, nr 31 11-11-2014 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 detail
Gemeenteblad Texel 2014, nr 30 11-11-2014 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 detail
Gemeenteblad Texel 2014, nr 27 11-11-2014 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 detail
Gemeenteblad Texel 2014, nr 28 11-11-2014 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2015 detail

Vergunningen in de gaten houden?