Geo- en vastgoeddata op locatie:

Fietspad kruising Rozendijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Texel
DossierNL.IMRO.0448.BUI2016OV0005
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0448.BUI2016OV0005-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.760 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Fietspad kruising Rozendijk 6.760 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Fietspad kruising Rozendijk 6.760 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Fietspad kruising Rozendijk vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Fietspad kruising Rozendijk ontwerp 18-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied Texel ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel vastgesteld 12-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 vastgesteld 12-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Gemeenteblad Texel 2014, nr 32 01-12-2014 Reglement afgifte parkeervergunningen en toewijzing parkeerplaatsen wijk Thijsselaan e.o. 26-05-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gemeenteblad Texel 2014, nr 29 11-11-2014 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015 26-05-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gemeenteblad Texel 2014, nr 28 11-11-2014 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2015 26-05-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gemeenteblad Texel 2014, nr 31 11-11-2014 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 26-05-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gemeenteblad Texel 2014, nr 30 11-11-2014 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 26-05-2019 26-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.