Mienterglop 31 De Koog

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Texel
DossierNL.IMRO.0448.BUI2016OV0007
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0448.BUI2016OV0007-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.600 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Mienterglop 31 De Koog 1.600 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Mienterglop 31 De Koog 1.600 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Mienterglop 31 De Koog detail kaart
Mienterglop 31 De Koog detail kaart
Reparatieplan buitengebied Texel detail kaart
Verordening Luchthavenbesluit Texel, 3 februari 2014 detail kaart
Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeenteblad Texel 2014, nr 32 01-12-2014 Reglement afgifte parkeervergunningen en toewijzing parkeerplaatsen wijk Thijsselaan e.o. detail
Mededelingen detail
Mededelingen detail
Mededelingen detail
Mededelingen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Mienterglop De Koog detail

Meer weten over adressen?