7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan De Koog geconsolideerd heeft op 07-07-2016 de status geconsolideerd gekregen door Texel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Texel
Dossier
NL.IMRO.0448.DKG2016BP0001
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0448.DKG2016BP0001-GC01
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.007.386 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 18.087 1,80%

- Bedrijf (art. 4) 4.227 0,42%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 167 0,02%

- Bedrijventerrein (art. 6) 22.774 2,26%

- Bos (art. 7) 158.171 15,70%

- Centrum (art. 8) 34.129 3,39%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 883 0,09%

- Detailhandel (art. 10) 415 0,04%

- Groen - 1 (art. 11) 59.760 5,93%
- Groen - 2 (art. 12) 1.000 0,10%

- Maatschappelijk (art. 13) 15.745 1,56%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 2.933 0,29%

- Natuur - Kuststrook (art. 15) 54.760 5,44%

- Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen (art. 16) 49.280 4,89%
- Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen (art. 17) 221.766 22,01%

- Sport (art. 18) 15.212 1,51%

- Verkeer - Fietspad (art. 19) 4.877 0,48%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 20) 13.096 1,30%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 110.819 11,00%

- Water (art. 22) 30.105 2,99%

- Wonen - Aaneengebouwd (art. 23) 8.734 0,87%
- Wonen - Gestapeld (art. 24) 1.697 0,17%
- Wonen - Lint (art. 25) 6.626 0,66%
- Wonen - Twee-aaneen (art. 26) 34.428 3,42%
- Wonen - Uit te werken (art. 28) 4.881 0,48%
- Wonen - Vrijstaand (art. 27) 132.816 13,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 95.632 9,49%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 389.194 38,63%

- Waterstaat - Waterkering (art. 31) 85.424 8,48%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - duin (art. 34.1) 85.424 8,48%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 1.007.386 100%
Enkelbestemming 0,48%