7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Oudeschild heeft op 28-05-2014 de status ontwerp gekregen door Texel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Texel
Dossier
NL.IMRO.0448.ODS2014BP0001
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0448.ODS2014BP0001-on01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.220.912 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 140.084 11,47%

- Bedrijf (art. 4) 8.336 0,68%
- Bedrijf - Haven (art. 5) 130.057 10,65%

- Bedrijventerrein (art. 6) 249.395 20,43%

- Centrum (art. 7) 7.647 0,63%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 5.651 0,46%

- Detailhandel (art. 9) 4.229 0,35%

- Groen (art. 10) 86.961 7,12%

- Horeca (art. 11) 1.537 0,13%

- Maatschappelijk (art. 12) 9.360 0,77%

- Natuur (art. 13) 38.370 3,14%

- Recreatie - Jachthaven (art. 14) 80.913 6,63%
- Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen (art. 15) 1.208 0,10%

- Sport (art. 16) 7.214 0,59%

- Verkeer (art. 17) 32.608 2,67%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 18) 6.135 0,50%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 120.247 9,85%

- Water (art. 20) 1.136 0,09%
- Water - Waterstaat (art. 21) 145.195 11,89%

- Wonen - Aaneengebouwd (art. 22) 17.742 1,45%
- Wonen - Gemengd (art. 23) 5.718 0,47%
- Wonen - Gestapeld (art. 24) 2.981 0,24%
- Wonen - Lint (art. 25) 48.312 3,96%
- Wonen - Twee-aaneen (art. 26) 24.686 2,02%
- Wonen - Vrijstaand (art. 27) 45.190 3,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Olie (art. 28) 898 0,07%
- Leiding - Riool (art. 29) 978 0,08%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 104.984 8,60%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 623.981 51,11%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 122.074 10,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 472.640 38,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 36.1) 20.770 1,70%

- veiligheidszone (art. 36.2) 5.541 0,45%

- vrijwaringszone - dijk (art. 36.3) 690.291 56,54%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.4) 444.211 36,38%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4.6) 10.148 0,83%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 9.6) 673 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 6.6) 6.246 0,51%