6.6

Bestemmingsplan Wonen Noord en Centrum

Bestemmingsplan Wonen Noord en Centrum heeft op 28-06-2012 de status vastgesteld gekregen door Uitgeest.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Uitgeest
Dossier
NL.IMRO.0450.BPwonennoordcentru
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0450.BPwonennoordcentru-VS01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.747.668 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 105.518 6,04%

- Bedrijf (art. 4) 18.243 1,04%

- Detailhandel (art. 5) 19.005 1,09%

- Dienstverlening (art. 6) 2.129 0,12%

- Groen (art. 7) 152.522 8,73%

- Horeca (art. 8) 2.976 0,17%

- Maatschappelijk (art. 9) 49.615 2,84%

- Recreatie (art. 10) 11.965 0,68%

- Sport (art. 11) 130.319 7,46%

- Tuin (art. 12) 124.165 7,10%

- Verkeer (art. 13) 71.844 4,11%
- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 58.496 3,35%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 370.428 21,20%

- Water (art. 16) 73.928 4,23%

- Wonen (art. 17) 555.497 31,79%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 18) 1.019 0,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 121 0,01%
- Leiding - Riool (art. 20) 4.417 0,25%
- Leiding - Water (art. 21) 1.599 0,09%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 22) 227.459 13,01%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 23) 993.595 56,85%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 24) 2.431 0,14%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 25) 427.138 24,44%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 1.698 0,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 30) 44.760 2,56%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 5.5) 1.541 0,09%