Appartementencomplexen Heijermanslaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Uithoorn Dossier NL.IMRO.0451.BPHeijermanslaan Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0451.BPHeijermanslaan-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.225 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 1.047 32,45%

- Verkeer (art. 4) 1.099 34,06%

- Water (art. 5) 137 4,25%

- Wonen (art. 6) 943 29,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 7) 3.225 100,00%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 8) 784 24,32%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Heijermanslaan