Geo- en vastgoeddata op locatie:

Meerwijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Uithoorn
DossierNL.IMRO.0451.BPMeerwijk
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0451.BPMeerwijk-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-07-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.006.156 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 4.747 0,47%
- Bedrijf (art. 3) 4.747 0,47%
Groen 118.334 11,76%
- Groen (art. 4) 118.334 11,76%
Maatschappelijk 15.032 1,49%
- Maatschappelijk (art. 5) 15.032 1,49%
Natuur 58.461 5,81%
- Natuur (art. 6) 58.461 5,81%
Tuin 80.071 7,96%
- Tuin (art. 7) 80.071 7,96%
Verkeer 229.600 22,82%
- Verkeer (art. 8) 229.600 22,82%
Water 155.552 15,46%
- Water (art. 9) 155.552 15,46%
Wonen 344.469 34,24%
- Wonen (art. 10) 344.469 34,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.002.704 99,66%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 11) 70.520 7,01%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 12) 932.184 92,65%
Waterstaat 53.897 5,36%
Waterstaat - Waterkering (art. 13) 53.897 5,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Grevelingen 40-42 vastgesteld 02-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Grevelingen 40-42 ontwerp 08-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied - Langs de Vuurlinie vastgesteld 25-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Bekendmaking gedoogbeschikking voor instandhouding huidige afmetingen insteekhaven thv Overweer 37 en 40 Nieuwersluis 26-06-2019 26-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking bodemsanering, locatie: berm Wilnisse Zuwe nabij 32 in Wilnis (UT073600600) 26-06-2019 26-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Abcoude: Hoogstraat 38A en 40 en Laan van Binnenrust 1 en 3 (UT030500131) 26-06-2019 26-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Baambrugse Zuwe, in Vinkeveen (UT073600516) 26-06-2019 26-06-2019 detail
omgevingsvergunning Bekendmaking beschikking ambtshalve wijziging WABO S.C. Johnson Europlant B.V. te Mijdrecht 26-06-2019 26-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
IJsbaan Uithoorn detail
Kaag Uithoorn detail
Karveel Uithoorn detail
Klipper Uithoorn detail
Kofschip Uithoorn detail
Kogge Uithoorn detail
Kolgans Uithoorn detail
Koolmees Uithoorn detail
Korte Boterdijk Uithoorn detail
Krakeend Uithoorn detail

Meer weten over adressen?