Meerwijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Uithoorn Dossier NL.IMRO.0451.BPMeerwijk Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0451.BPMeerwijk-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.006.156 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 4.747 0,47%

- Groen (art. 4) 118.334 11,76%

- Maatschappelijk (art. 5) 15.032 1,49%

- Natuur (art. 6) 58.461 5,81%

- Tuin (art. 7) 80.071 7,96%

- Verkeer (art. 8) 229.600 22,82%

- Water (art. 9) 155.552 15,46%

- Wonen (art. 10) 344.469 34,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 11) 70.520 7,01%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 12) 932.184 92,65%

- Waterstaat - Waterkering (art. 13) 53.897 5,36%