Uitwerkingsplan Regentes gebouw B Vinckebuurt

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Uithoorn
DossierNL.IMRO.0451.UPVinckebuurt2
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0451.UPVinckebuurt2-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 08-01-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 24-01-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 867 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 867 100,00%
- Wonen - Wonen 1 (art. 3) 613 70,70%
- Wonen - Wonen 2 (art. 4) 254 29,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 867 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 0 0,01%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 867 99,99%
Waterstaat 11 1,23%
Waterstaat - Waterkering (art. 7) 11 1,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 867 100,00%
geluidzone - industrie (art. 9.3) 867 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitwerkingsplan Vinckebuurt detail kaart
Vinckebuurt detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amstelkade 92, in Amstelhoek (UT073600547) detail
Bekendmaking bodemsanering locatie: Amstelkade Nessersluis Riooltrace 1,2 en 3 te Amstelhoek (UT073600601, UT073600599,UT073600598) detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Baambrugse Zuwe, in Vinkeveen (UT073600516) detail
Bekendmaking ontbrandingstoestemming: locatie: Oosterlandweg in Mijdrecht detail
Bekendmaking beschikking ambtshalve wijziging WABO S.C. Johnson Europlant B.V. te Mijdrecht detail

Vergunningen in de gaten houden?