Uitwerkingsplan Regentes gebouw B Vinckebuurt

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Uithoorn Dossier NL.IMRO.0451.UPVinckebuurt2 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0451.UPVinckebuurt2-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 867 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen - Wonen 1 (art. 3) 613 70,70%
- Wonen - Wonen 2 (art. 4) 254 29,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 0 0,01%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 867 99,99%

- Waterstaat - Waterkering (art. 7) 11 1,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 9.3) 867 100,00%