Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Uithoorn
DossierNL.IMRO.0451.VBBedrijventerrein
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0451.VBBedrijventerrein-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-12-2012
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 569.328 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn 569.328 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 569.328 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Bedrijventerrein detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bodemverontreiniging in Abcoude: Hoogstraat 38A en 40 en Laan van Binnenrust 1 en 3 (UT030500131) detail
Bekendmaking vergunning grondwateronttrekking, locatie: Westerheul IV te Vinkeveen detail
Bekendmaking beschikking ambtshalve wijziging WABO S.C. Johnson Europlant B.V. te Mijdrecht detail
Bekendmaking NB wet t.b.v. bedrijven aan verschillende locaties in De Ronde Venen detail
Bodemverontreiniging in Abcoude: Hoogstraat 38A en 40 en Laan van Binnenrust 1 en 3 (UT030500131) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
J.A. van Seumerenlaan Uithoorn detail
Molenlaan Uithoorn detail
Ondernemingsweg Uithoorn detail
T.J. Twijnstralaan Uithoorn detail
Thamerweg Uithoorn detail
Amsteldijk-Noord Uithoorn detail
Amsterdamseweg Uithoorn detail
C. Verolmelaan Uithoorn detail
C.T. Storkweg Uithoorn detail
Chemieweg Uithoorn detail

Meer weten over adressen?