Voorbereidingsbesluit "Cultuurcluster" Uithoorn

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Uithoorn
DossierNL.IMRO.0451.VBCultuurcluster
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0451.VBCultuurcluster-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.932 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Voorbereidingsbesluit "Cultuurcluster" Uithoorn 1.932 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1.932 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Cultuurcluster dorpscentrum detail kaart
Voorbereidingsbesluit "Cultuurcluster" Uithoorn detail kaart
Dorpscentrum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amstelkade 92, in Amstelhoek (UT073600547) detail
Bodemverontreiniging in Abcoude: Hoogstraat 38A en 40 en Laan van Binnenrust 1 en 3 (UT030500131) detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Baambrugse Zuwe, in Vinkeveen (UT073600516) detail
Bekendmaking beschikking ambtshalve wijziging WABO S.C. Johnson Europlant B.V. te Mijdrecht detail
Bekendmaking vergunning grondwateronttrekking, locatie: Westerheul IV te Vinkeveen detail

Vergunningen in de gaten houden?