Drechtdijk 56

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Uithoorn
DossierNL.IMRO.0451.WPDrechtdijk56
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0451.WPDrechtdijk56-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 04-04-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 06-04-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 963 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 223 23,14%
- Tuin (art. 3) 223 23,14%
Wonen 740 76,86%
- Wonen (art. 4) 740 76,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.926 200,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 613 63,66%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 350 36,34%
Waarde - Slotenpatroon (art. 7) 963 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 963 100,00%
luchtvaartverkeerzone - 20Ke (art. 11.1) 963 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Drechtdijk 56 detail kaart
Landelijk gebied - De Kwakel tuinbouwgebied detail kaart
Paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte detail
Beleidsregels leerlingenvervoer Uithoorn 2019 detail
Beleidsregels huis-aan-huis kledinginzameling Uithoorn detail
Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten detail
Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsommen Uithoorn 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Drechtdijk De Kwakel detail

Meer weten over adressen?