6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Duingebied heeft op 11-10-2016 de status ontwerp gekregen door Velsen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Velsen
Dossier
NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1-O001
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.094.576 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 342.916 3,77%

- Bos (art. 4) 182.225 2,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 3.000 0,03%

- Groen (art. 6) 66.262 0,73%

- Horeca (art. 7) 5.598 0,06%

- Maatschappelijk (art. 8) 449.730 4,95%

- Natuur (art. 9) 7.906.756 86,94%

- Sport (art. 10) 28.182 0,31%

- Tuin (art. 11) 16.357 0,18%

- Verkeer (art. 12) 33.735 0,37%

- Water (art. 13) 49.451 0,54%

- Wonen (art. 14) 10.456 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 32.215 0,35%
- Leiding - Water (art. 16) 59.204 0,65%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 17) 7.559.917 83,13%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 18) 1.072.117 11,79%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 19) 462.542 5,09%
- Waarde - Geomorfologie (art. 20) 9.094.578 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 17.409 0,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 22.1.1) 406.292 4,47%

- overige zone - evenementenzone 1 (art. 22.1.2) 12.370 0,14%
- overige zone - evenementenzone 2 (art. 22.1.3) 51.749 0,57%

- vrijwaringszone - duin (art. 22.1.4) 51.471 0,57%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 22.1.5) 14.665 0,16%