Bestemmingsplan Spaarnwoude

Bestemmingsplan Spaarnwoude heeft op 29-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Velsen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Velsen
Dossier
NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R002
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.987.028 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 2.236 0,03%
- Bedrijf - opstijgpunt (art. 4) 4.500 0,06%

- Gemengd (art. 5) 3.798 0,05%

- Horeca (art. 6) 5.304 0,07%

- Maatschappelijk (art. 7) 19.873 0,25%

- Natuur (art. 8) 182.401 2,28%

- Recreatie (art. 9) 5.986.961 74,96%
- Recreatie - verblijfsrecreatie (art. 10) 169.620 2,12%

- Sport (art. 11) 35.459 0,44%

- Tuin (art. 12) 11.026 0,14%

- Verkeer (art. 13) 262.242 3,28%

- Water (art. 14) 1.189.403 14,89%
- Water - woonschepenligplaats (art. 15) 83.507 1,05%

- Wonen (art. 16) 30.699 0,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 121.432 1,52%
- Leiding - Hoogspanning I (art. 19) 11.812 0,15%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding I (art. 20) 171.606 2,15%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding III voorlopig (art. 17) 53.930 0,68%
- Leiding - Olie (art. 21) 16.947 0,21%
- Leiding - Water (art. 22) 19.575 0,25%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 231.529 2,90%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 1.678.903 21,02%
- Waarde - Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam (art. 25) 1.185.571 14,84%
- Waarde - Natuur (art. 26) 164.913 2,06%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 714.448 8,95%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie - 1 (art. 31.2) 52.994 0,66%
- geluidzone - industrie - 2 (art. 31.2) 8.583 0,11%

- overige zone - evenementenzone 1 (art. 31.4) 699.399 8,76%
- overige zone - evenementenzone 2 (art. 31.5) 89.470 1,12%
- overige zone - geen gevoelige bestemming (art. 31.6) 7.102 0,09%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 31.3) 677.349 8,48%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 28) 5.194 0,07%