Santpoort-Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Velsen Dossier NL.IMRO.0453.BP1500SANTPOORTNO1 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0453.BP1500SANTPOORTNO1-R001 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.119.395 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 27.253 2,43%

- Bedrijf (art. 4) 957 0,09%

- Centrum - 1 (art. 5) 9.129 0,82%
- Centrum - 2 (art. 6) 13.717 1,23%

- Gemengd (art. 7) 31.388 2,80%

- Groen - 1 (art. 8) 128.893 11,51%
- Groen - 2 (art. 9) 2.389 0,21%

- Horeca (art. 10) 2.650 0,24%

- Maatschappelijk (art. 11) 1.615 0,14%

- Tuin (art. 12) 162.656 14,53%

- Verkeer (art. 13) 327.031 29,21%

- Water (art. 14) 5.261 0,47%

- Wonen (art. 15) 406.914 36,35%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 16) 12.055 1,08%

- Waarde - Archeologie (art. 17) 1.119.395 100,00%
- Waarde - Natuur (art. 18) 20.558 1,84%

- Waterstaat - Waterkering (art. 19) 11.514 1,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - evenemententerrein (art. 22.9) 39.439 3,52%

- vrijwaringszone - molenbiotoop - A (art. 22.2) 20.926 1,87%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - B (art. 22.3) 47.362 4,23%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 1 (art. 22.4) 912 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 2 (art. 22.5) 981 0,09%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 3 (art. 22.6) 251 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 4 (art. 22.7) 1.725 0,15%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 5 (art. 22.8) 56 0,01%