omgevingsvergunning Kennemerlaan 226

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Velsen
DossierNL.IMRO.0453.OM0000KENNEMERL1
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0453.OM0000KENNEMERL1-R001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-01-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 78 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
omgevingsvergunning Kennemerlaan 226 78 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
nieuw besluitvlak 78 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
omgevingsvergunning Kennemerlaan 226 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Velsen - - IJmuiden detail
Verleende omgevingsvergunning Kennemerlaan 163 te IJmuiden, het gebruiken als lifestylestudio voor voeding/gedrag/training detail
IJmond Werkt!, 2de wijziging detail
Wabo afwijkingenbeleid Velsen 2019 detail
Melden kappen het Oosterduinplein t.o. nr. 18  IJmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kennemerlaan IJmuiden detail

Meer weten over adressen?