7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan stedelijk gebied heeft op 28-05-2015 de status vastgesteld gekregen door Weesp.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Weesp
Dossier
NL.IMRO.0457.BP0100SG
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0457.BP0100SG-oh01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.658.075 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 4.176 0,16%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 1.857 0,07%

- Centrum (art. 5) 30.761 1,16%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 444 0,02%

- Detailhandel (art. 7) 5.339 0,20%

- Dienstverlening (art. 8) 1.362 0,05%

- Gemengd - 1 (art. 9) 16.300 0,61%
- Gemengd - 2 (art. 10) 2.070 0,08%

- Groen (art. 11) 362.001 13,62%
- Groen - Theetuin (art. 12) 13.758 0,52%

- Horeca (art. 13) 1.129 0,04%

- Kantoor (art. 14) 20.226 0,76%

- Maatschappelijk (art. 15) 109.029 4,10%

- Recreatie (art. 16) 1.805 0,07%

- Sport (art. 17) 91.196 3,43%

- Tuin (art. 18) 78.890 2,97%

- Verkeer (art. 19) 135.720 5,11%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 105.182 3,96%
- Verkeer - Verblijf (art. 21) 540.411 20,33%

- Water (art. 22) 344.206 12,95%

- Wonen (art. 23) 789.636 29,71%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 24) 2.580 0,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 25) 404.158 15,20%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 204.267 7,68%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 348.206 13,10%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 28) 250.667 9,43%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 29) 434.799 16,36%

- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 205.739 7,74%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - spoor (art. 34.2) 1.603 0,06%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 34.4) 689.055 25,92%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 36) 7.018 0,26%