7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Weesp heeft op 22-01-2015 de status onherroepelijk gekregen door Weesp.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Weesp
Dossier
NL.IMRO.0457.BP0200LG
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0457.BP0200LG-oh01
Planstatus
onherroepelijk
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 16.447.585 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 11.528.528 70,09%

- Bedrijf (art. 4) 22.781 0,14%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 12.208 0,07%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 30.158 0,18%

- Groen (art. 7) 2.379 0,01%

- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 31.442 0,19%

- Natuur (art. 9) 2.619.827 15,93%
- Natuur - Oever (art. 10) 57.760 0,35%

- Recreatie (art. 11) 15.888 0,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 12) 42 0,00%
- Recreatie - Volkstuin (art. 13) 78.106 0,47%

- Sport (art. 14) 140.708 0,86%

- Tuin (art. 15) 85.625 0,52%

- Verkeer (art. 16) 532.479 3,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 376.159 2,29%

- Water (art. 18) 708.696 4,31%

- Wonen (art. 19) 204.798 1,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 48.677 0,30%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 266.176 1,62%
- Leiding - Leidingstrook (art. 22) 458.267 2,79%
- Leiding - Water (art. 23) 136.009 0,83%

- Waarde - Aardkundig (art. 24) 5.419.716 32,95%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 25) 1.601.242 9,74%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 26) 3.633.201 22,09%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 27) 1.408.077 8,56%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 28) 221.756 1,35%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 29) 855.043 5,20%

- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 878.333 5,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - spoor (art. 34.2) 1.758 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 34.3) 419.514 2,55%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 34.4) 55.940 0,34%

- wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 34.5.1) 23.709 0,14%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 34.5.2) 7.129 0,04%