Bestemmingsplan Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden

Bestemmingsplan Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden heeft op 11-07-2016 de status vastgesteld gekregen door Weesp.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Weesp
Dossier
NL.IMRO.0457.BPBloemui
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0457.BPBloemui-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.277.205 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 210.576 9,25%

- Bedrijf (art. 4) 7.872 0,35%

- Groen (art. 5) 47.062 2,07%

- Natuur (art. 6) 28.195 1,24%

- Recreatie (art. 7) 981.269 43,09%
- Recreatie - Jachthaven (art. 8) 38.492 1,69%

- Tuin (art. 9) 253 0,01%

- Verkeer - 1 (art. 10) 28.770 1,26%
- Verkeer - 2 (art. 11) 50.250 2,21%

- Water (art. 12) 9.905 0,43%

- Wonen - 1 (art. 13) 4.954 0,22%

- Woongebied (art. 14) 869.603 38,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 39.457 1,73%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 186.802 8,20%
- Leiding - Riool (art. 17) 25.281 1,11%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 18) 43.578 1,91%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 19) 2.224.974 97,71%

- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 27.392 1,20%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - meet- en regelstation - 1 (art. 25.1) 717 0,03%
- veiligheidszone - meet- en regelstation - 2 (art. 25.1) 2.590 0,11%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 210.576 9,25%