7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o. heeft op 10-02-2015 de status ontwerp gekregen door Zandvoort.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zandvoort
Dossier
NL.IMRO.0473.BPKOSTVERLOREN14
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0473.BPKOSTVERLOREN14-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 749.629 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 1.131 0,15%

- Gemengd (art. 4) 237 0,03%

- Groen (art. 5) 17.439 2,33%

- Horeca (art. 6) 3.493 0,47%

- Maatschappelijk (art. 7) 100.156 13,36%

- Natuur - Duingebied (art. 8) 164.518 21,95%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 9) 91.735 12,24%

- Sport (art. 10) 11.363 1,52%

- Tuin (art. 11) 87.601 11,69%

- Verkeer (art. 12) 110.952 14,80%

- Wonen - 1 (art. 13) 147.682 19,70%
- Wonen - 2 (art. 14) 13.323 1,78%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas 1 (art. 15) 8.273 1,10%
- Leiding - Gas 2 (art. 16) 5.005 0,67%
- Leiding - Riool (art. 17) 15.198 2,03%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 13.376 1,78%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 515.838 68,81%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 220.414 29,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 1 (art. 11.3.2) 340 0,05%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 2 (art. 13.3.6) 5.090 0,68%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 25.2) 1.131 0,15%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 25.3) 4.756 0,63%