7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Oud Koog - Rooswijk heeft op 19-07-2012 de status vastgesteld gekregen door Zaanstad.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zaanstad
Dossier
NL.IMRO.0479.STED3753BP
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0479.STED3753BP-0309
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.249.808 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 131.170 5,83%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 6.607 0,29%

- Gemengd (art. 5) 113.322 5,04%

- Groen (art. 6) 156.658 6,96%

- Maatschappelijk (art. 7) 132.937 5,91%

- Natuur (art. 8) 114.277 5,08%

- Recreatie (art. 9) 7.594 0,34%

- Sport (art. 10) 123.444 5,49%

- Tuin (art. 11) 112.184 4,99%

- Verkeer (art. 12) 326.749 14,52%
- Verkeer - Railverkeer (art. 13) 24.390 1,08%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 305.636 13,59%

- Water (art. 15) 254.455 11,31%

- Wonen (art. 16) 440.387 19,57%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 35.998 1,60%
- Leiding - Riool (art. 18) 7.339 0,33%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 391.530 17,40%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 93.630 4,16%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 74.318 3,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 25.1) 964.398 42,87%

- veiligheidszone - bevi (art. 25.3) 113.263 5,03%
- veiligheidszone - lpg (art. 25.2) 7.862 0,35%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 25.4) 344.653 15,32%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 12.3) 2.079 0,09%