7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Westzaan heeft op 27-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Zaanstad.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zaanstad
Dossier
NL.IMRO.0479.STED3761BP
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0479.STED3761BP-0301
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.197.355 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 8.268.425 62,65%

- Bedrijf (art. 4) 48.173 0,37%

- Gemengd (art. 5) 1.669 0,01%

- Groen (art. 6) 236.463 1,79%

- Maatschappelijk (art. 7) 6.797 0,05%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 10.175 0,08%

- Natuur (art. 9) 1.935.671 14,67%

- Recreatie (art. 10) 23.174 0,18%

- Sport (art. 11) 108.300 0,82%

- Tuin (art. 12) 69.154 0,52%

- Verkeer (art. 13) 515.124 3,90%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 60.421 0,46%

- Water (art. 15) 1.704.292 12,91%
- Water - 1 (art. 16) 127.574 0,97%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 17) 712 0,01%

- Wonen (art. 18) 45.284 0,34%
- Wonen - Uit te werken (art. 19) 36.254 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 29.651 0,22%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 190.796 1,45%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 944.610 7,16%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 11.328.870 85,84%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 24) 9.117 0,07%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 560.429 4,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 29.2) 524.481 3,97%
- geluidzone - industrie 2 (art. 29.3) 249.046 1,89%
- geluidzone - industrie 3 (art. 29.4) 104.794 0,79%

- luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 29.5) 7.408.183 56,13%

- other: beschermd dorpsgezicht - westzaan (art. 29.1) 206.623 1,57%
- other: natura 2000 (art. 29.7) 9.874.348 74,82%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29.6) 692.434 5,25%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 29.8) 428 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 29.9) 24.347 0,18%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 29.4) 1.206.256 9,14%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 13.197.355 100%
Enkelbestemming 0,27%