Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wormerveer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zaanstad
DossierNL.IMRO.0479.STED3776BP
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0479.STED3776BP-0302
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-06-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 24-06-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.124.580 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 3.076 0,14%
- Bedrijf (art. 3) 1.919 0,09%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 4) 1.157 0,05%
Bedrijventerrein 68.534 3,23%
- Bedrijventerrein (art. 5) 68.534 3,23%
Centrum 62.922 2,96%
- Centrum (art. 6) 62.922 2,96%
Gemengd 113.065 5,32%
- Gemengd - 1 (art. 7) 54.982 2,59%
- Gemengd - 2 (art. 8) 56.965 2,68%
- Gemengd - 3 (art. 9) 1.119 0,05%
Groen 184.919 8,70%
- Groen (art. 10) 184.919 8,70%
Maatschappelijk 62.915 2,96%
- Maatschappelijk (art. 11) 39.234 1,85%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 23.681 1,11%
Natuur 27.397 1,29%
- Natuur (art. 13) 27.397 1,29%
Recreatie 12.473 0,59%
- Recreatie (art. 14) 12.473 0,59%
Sport 95.384 4,49%
- Sport (art. 15) 95.384 4,49%
Tuin 102.817 4,84%
- Tuin (art. 16) 102.817 4,84%
Verkeer 596.399 28,07%
- Verkeer (art. 17) 178.086 8,38%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 77.218 3,63%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 341.094 16,05%
Water 318.455 14,99%
- Water (art. 20) 178.906 8,42%
- Water - 1 (art. 21) 136.627 6,43%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 22) 2.923 0,14%
Wonen 476.221 22,41%
- Wonen (art. 23) 476.221 22,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.453 0,26%
Leiding - Gas (art. 24) 5.453 0,26%
Waarde 420.741 19,80%
Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 323.436 15,22%
Waarde - Archeologie 5 (art. 27) 5.847 0,28%
Waarde - Ecologie (art. 25) 91.458 4,30%
Waterstaat 126.172 5,94%
Waterstaat - Waterkering (art. 28) 126.172 5,94%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 604.070 28,43%
geluidzone - industrie 1 (art. 32.1) 461.357 21,72%
geluidzone - industrie 2 (art. 32.1) 71.989 3,39%
geluidzone - industrie 3 (art. 32.1) 70.724 3,33%
Veiligheidszone 53.106 2,50%
veiligheidszone (art. 32.2) 1.161 0,05%
veiligheidszone - bevi (art. 32.3) 48.426 2,28%
veiligheidszone - lpg (art. 32.4) 3.518 0,17%
Wetgevingzone 63.876 3,01%
wetgevingzone - wet geluidhinder (art. 32.1) 63.876 3,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Woonkern Wormer en Lint ontwerp 27-10-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak uitspraak vastgesteld 12-08-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wormerveer vastgesteld 11-06-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning - Krommenieërweg 181 vastgesteld 13-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning - Krommenieërweg 181 vastgesteld 13-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verkeersbesluit Gemeente Zaanstad - de Dam e.o. als voetgangersgebied aan te wijzen tussen 22.00 uur en 06.00 uur - Zaandam 13-02-2019 13-04-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Zaanstad - plaatsen E-laadpaal Bolksbeek - Zaandam 13-02-2019 13-04-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Zaanstad - Aslastbeperking brug 203 - Zaandam 13-02-2019 13-04-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Zaanstad - plaatsen E-laadpaal G. Molstraat - Zaandam 13-02-2019 13-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels persoonsgebonden budget (pgb) Jeugdwet en geldende Wmo 13-02-2019 13-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boeroestraat Wormerveer detail
Carry van Bruggenstraat Wormerveer detail
Cor Bruijnweg Wormerveer detail
Jan Campertstraat Wormerveer detail
Celebesstraat Wormerveer detail
Dahliastraat Wormerveer detail
Delistraat Wormerveer detail
De Mei Wormerveer detail
van Diemenstraat Wormerveer detail
Karel Doormanstraat Wormerveer detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten