7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Sportpark de Koog heeft op 27-11-2014 de status vastgesteld gekregen door Zaanstad.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zaanstad
Dossier
NL.IMRO.0479.STED3787BP
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0479.STED3787BP-0301
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 177.364 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 6.287 3,54%

- Groen (art. 4) 17.521 9,88%

- Sport (art. 5) 122.586 69,12%

- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 119 0,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 15.749 8,88%

- Water (art. 8) 15.101 8,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 9) 4.975 2,81%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 10) 16.483 9,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 14.1) 88.134 49,69%
- geluidzone - industrie 2 (art. 14.1) 3.735 2,11%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 14.2) 12.243 6,90%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Wezelstraat