Bestemmingsplan Landelijk Gebied Alblasserdam

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Alblasserdam heeft op 28-06-2016 de status ontwerp gekregen door Alblasserdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Alblasserdam
Dossier
NL.IMRO.0482.BPlandgebied092
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0482.BPlandgebied092-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.847.014 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Aanverwant bedrijf (art. 3) 10.386 0,36%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 4) 2.031.062 71,34%

- Bos (art. 5) 57.102 2,01%

- Groen (art. 6) 477 0,02%

- Natuur (art. 7) 317.257 11,14%

- Molen (art. 8) 4.263 0,15%

- Recreatie (art. 9) 112.594 3,95%

- Verkeer (art. 10) 30.584 1,07%

- Water (art. 11) 262.197 9,21%

- Wonen (art. 12) 21.092 0,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 13) 136.127 4,78%
- Leiding - Water (art. 14) 31.913 1,12%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 15) 32.965 1,16%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 61.933 2,18%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 17) 39.802 1,40%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 18) 609.267 21,40%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 19) 141.400 4,97%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 20) 141.197 4,96%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 21) 1.805.687 63,42%
- Waarde - Archeologie 9 (art. 22) 14.761 0,52%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 177.365 6,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 1.28) 23.217 0,82%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27.1) 1.027.436 36,09%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 29.724 1,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 9) 37.803 1,33%