7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Herstelplan Alblasserdam heeft op 31-03-2015 de status vastgesteld gekregen door Alblasserdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Alblasserdam
Dossier
NL.IMRO.0482.bpherstelplan083
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0482.bpherstelplan083-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.055.871 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 52.404 0,74%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 331.653 4,70%

- Bedrijf (art. 5) 44.596 0,63%
- Bedrijf - Scheepswerf (art. 6) 99.577 1,41%

- Bedrijventerrein - 1 (art. 7) 1.343.508 19,04%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 8) 7.595 0,11%
- Bedrijventerrein - Containertransferium (art. 9) 37.219 0,53%

- Bos (art. 10) 73.594 1,04%

- Centrum - 1 (art. 11) 35.252 0,50%
- Centrum - 2 (art. 12) 1.312 0,02%
- Centrum - Uit te werken (art. 38) 8.349 0,12%

- Detailhandel - 1 (art. 13) 9.860 0,14%
- Detailhandel - 2 (art. 14) 944 0,01%

- Dienstverlening (art. 15) 38 0,00%

- Gemengd - 1 (art. 16) 25.031 0,35%
- Gemengd - 2 (art. 17) 3.088 0,04%

- Groen (art. 18) 769.176 10,90%

- Horeca (art. 19) 7.030 0,10%

- Maatschappelijk - 1 (art. 20) 114.630 1,62%
- Maatschappelijk - 2 (art. 21) 454 0,01%

- Natuur - 1 (art. 22) 140.501 1,99%
- Natuur - 2 (art. 23) 19.039 0,27%

- Recreatie - 1 (art. 24) 51.500 0,73%
- Recreatie - 2 (art. 25) 4.544 0,06%

- Sport (art. 26) 206.374 2,92%
- Sport - Manege (art. 27) 9.289 0,13%

- Tuin (art. 28) 362.331 5,14%

- Verkeer (art. 29) 562.291 7,97%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 30) 637.793 9,04%

- Water (art. 31) 513.040 7,27%
- Water - Vaarweg (art. 32) 544.641 7,72%

- Wonen (art. 33) 980.016 13,89%
- Wonen - 1 (art. 34) 26.992 0,38%
- Wonen - 2 (art. 35) 15.464 0,22%
- Wonen - 3 (art. 36) 5.247 0,07%
- Wonen - 4 (art. 37) 6.131 0,09%
- Wonen - Uit te werken (art. 39) 5.348 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 40) 26.807 0,38%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 41) 29.442 0,42%
- Leiding - Riool (art. 42) 117.177 1,66%
- Leiding - Water 1 (art. 43) 10.454 0,15%
- Leiding - Water 2 (art. 44) 46.195 0,65%
- Leiding - Water 3 (art. 45) 13.140 0,19%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 46) 19.318 0,27%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 47) 394.873 5,60%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 48) 187.951 2,66%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 49) 294.716 4,18%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 50) 2.807.068 39,78%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 51) 684.302 9,70%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 52) 160.620 2,28%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 53) 1.116.408 15,82%
- Waarde - Archeologie 9 (art. 54) 163.078 2,31%
- Waarde - Landschap (art. 55) 30.059 0,43%

- Waterstaat - Waterkering (art. 56) 859.412 12,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 60.1) 2.565.414 36,36%
- geluidzone - weg (art. 60.2) 19.899 0,28%

- milieuzone - geurzone (art. 60.3) 83.351 1,18%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 60.4) 455.326 6,45%

- overige zone - beschermd dorpsgezicht (art. 60.6) 2.371.735 33,61%
- overige zone - gezoneerd industrieterrein (art. 60.5) 1.432.471 20,30%
- overige zone - spoortunnel (art. 60.7) 57.954 0,82%

- veiligheidszone - bedrijven 1 (art. 60.8) 44.574 0,63%
- veiligheidszone - bedrijven 2 (art. 60.8) 559 0,01%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 60.10) 569.345 8,07%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 60.11) 151.811 2,15%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 60.12) 31.389 0,44%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 60.12) 368.814 5,23%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 60.13) 152.585 2,16%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 62) 3.946 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 5.5) 4.100 0,06%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Centrum - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 7.055.871 100%
Enkelbestemming 0,12%
Enkelbestemming 0,08%