7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Alphen Stad heeft op 26-03-2020 de status vastgesteld gekregen door Alphen aan den Rijn.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Alphen aan den Rijn
Dossier
NL.IMRO.0484.01alphenstad
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.315.390 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 57.213 0,40%

- Centrum - 1 (art. 4) 79.536 0,56%
- Centrum - 2 (art. 5) 30.939 0,22%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 197.939 1,38%

- Gemengd (art. 7) 264.406 1,85%

- Groen (art. 8) 1.339.588 9,36%

- Maatschappelijk (art. 9) 521.657 3,64%

- Natuur - Zegersloot (art. 10) 272.522 1,90%

- Recreatie (art. 11) 50.365 0,35%
- Recreatie - Zegersloot (art. 12) 2.114.871 14,77%

- Sport (art. 13) 199.515 1,39%
- Sport - Zegersloot (art. 14) 576.401 4,03%

- Verkeer (art. 15) 804.065 5,62%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 66.575 0,47%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 2.685.196 18,76%

- Water (art. 18) 852.127 5,95%
- Water - Waterweg (art. 19) 271.594 1,90%

- Wonen (art. 20) 3.785.733 26,45%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 21) 2.920 0,02%
- Wonen - Zegersloot (art. 22) 33.216 0,23%

- Woongebied (art. 23) 108.949 0,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 7.330 0,05%
- Leiding - Hoogspanning (art. 25) 133.948 0,94%
- Leiding - Riool (art. 26) 1.708 0,01%
- Leiding - Water (art. 27) 42.106 0,29%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 53.084 0,37%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 2.774.000 19,38%
- Waarde - Archeologie 3a (art. 30) 2.885.417 20,16%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 1.154.833 8,07%
- Waarde - Archeologie 4a (art. 32) 4.788.450 33,45%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 33) 1.870.033 13,06%
- Waarde - Archeologie 5a (art. 34) 62.463 0,44%

- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 1.065.135 7,44%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - evenementen (art. 38) 1.154.682 8,07%
- overige zone - inventarisatiekaart Natuur - Zegersloot (art. 40) 330.614 2,31%
- overige zone - inventarisatiekaart Recreatie - Zegersloot (art. 41) 2.455.627 17,15%
- overige zone - inventarisatiekaart Sport - Zegersloot (art. 42) 653.607 4,57%
- overige zone - parkeren (art. 37) 14.315.390 100,00%
- overige zone - stationsomgeving (art. 39) 96.327 0,67%

- veiligheidszone - bedrijven 1 (art. 44) 329 0,00%
- veiligheidszone - bedrijven 2 (art. 44) 1.717 0,01%
- veiligheidszone - leiding gas (art. 45) 372.676 2,60%
- veiligheidszone - lpg 1 (art. 46) 3.115 0,02%
- veiligheidszone - lpg 2 (art. 47) 52.292 0,37%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 48) 730.516 5,10%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 meter (art. 49) 37.371 0,26%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400 meter (art. 49) 544.193 3,80%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 50) 1.793.654 12,53%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 51) 119.329 0,83%