Nieuwe Sloot

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alphen aan den Rijn
DossierNL.IMRO.0484.B079nieuwesloot
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0484.B079nieuwesloot-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 31-08-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 419.210 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 44 0,01%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 3) 44 0,01%
Dienstverlening 4.451 1,06%
- Dienstverlening (art. 4) 4.451 1,06%
Gemengd 29.781 7,10%
- Gemengd - 1 (art. 5) 8.174 1,95%
- Gemengd - 2 (art. 6) 18.054 4,31%
- Gemengd - 3 (art. 7) 1.500 0,36%
- Gemengd - 4 (art. 8) 2.053 0,49%
Groen 88.306 21,06%
- Groen (art. 9) 88.306 21,06%
Horeca 159 0,04%
- Horeca (art. 10) 159 0,04%
Maatschappelijk 38.168 9,10%
- Maatschappelijk (art. 11) 38.168 9,10%
Sport 28.383 6,77%
- Sport (art. 12) 28.383 6,77%
Tuin 42.888 10,23%
- Tuin (art. 13) 42.888 10,23%
Verkeer 65.494 15,62%
- Verkeer (art. 14) 28.431 6,78%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 37.064 8,84%
Water 63.987 15,26%
- Water (art. 16) 49.454 11,80%
- Water - Waterweg (art. 17) 14.532 3,47%
Wonen 17.669 4,21%
- Wonen (art. 18) 17.669 4,21%
Woongebied 39.879 9,51%
- Woongebied (art. 19) 39.879 9,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.702 2,31%
Leiding - Riool (art. 20) 9.702 2,31%
Waterstaat 8.740 2,08%
Waterstaat - Waterkering (art. 21) 8.740 2,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 330.672 78,88%
veiligheidszone - bevi (art. 23) 330.672 78,88%
Vrijwaringszone 67.707 16,15%
vrijwaringszone - straalpad (art. 25) 67.707 16,15%
Wro-zone 191 0,05%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 26) 191 0,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Geluidszone Industrieterrein Heimanswetering detail kaart
Geluidszone Industrieterrein Oude Rijn detail kaart
Groot Centrum detail kaart
Nieuwe Sloot detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal detail
Partiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008 (2014) detail
Peilbesluit Houten detail
Besluit tot uitschrijving naar onbekende bestemming detail
Besluit tot uitschrijving naar onbekende bestemming detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Fanny Blankers-Koenstraat Alphen aan den Rijn detail
Gerard Doustraat Alphen aan den Rijn detail
Halverwege Alphen aan den Rijn detail
Henry Dunantweg Alphen aan den Rijn detail
Kees Mustersstraat Alphen aan den Rijn detail
Kees Pellenaarsstraat Alphen aan den Rijn detail
Max Euwesingel Alphen aan den Rijn detail
Meteoorlaan Alphen aan den Rijn detail
Oudshoornseweg Alphen aan den Rijn detail
Pim Mulierstraat Alphen aan den Rijn detail

Meer weten over adressen?