Nieuwe Sloot - Deelgebied Park

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alphen aan den Rijn Dossier NL.IMRO.0484.B154nieuweslootprk Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0484.B154nieuweslootprk-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 23.768 100%

Besluitgebied naam m2 %
Nieuwe Sloot - Deelgebied Park 23.768 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan