Omgevingsvergunning Steektermolen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alphen aan den Rijn
DossierNL.IMRO.0484.O012steektermolen
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0484.O012steektermolen-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-01-2013
Teksten vaststellingsbesluit   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.208 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Steektermolen 3.208 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning 3.208 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Limes detail kaart
Omgevingsvergunning Steektermolen detail kaart
Limes detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal detail
Partiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008 (2014) detail
Peilbesluit Houten detail
Besluit tot uitschrijving naar onbekende bestemming detail
Besluit tot uitschrijving naar onbekende bestemming detail

Vergunningen in de gaten houden?