Bestemmingsplan Woongebied West

Bestemmingsplan Woongebied West heeft op 02-07-2012 de status vastgesteld gekregen door Barendrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Barendrecht
Dossier
NL.IMRO.0489.BPWGW20090000
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0489.BPWGW20090000-VI01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.095.391 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 12.855 0,42%

- Centrum - Primair (art. 4) 31.683 1,02%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 3.594 0,12%

- Gemengd (art. 6) 36.690 1,19%

- Groen (art. 7) 707.128 22,84%

- Horeca (art. 8) 2.257 0,07%

- Maatschappelijk (art. 9) 30.131 0,97%

- Sport (art. 10) 81.703 2,64%

- Tuin (art. 11) 221.826 7,17%

- Verkeer (art. 12) 133.541 4,31%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 13) 19.703 0,64%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 613.925 19,83%

- Water (art. 15) 470.379 15,20%

- Wonen (art. 16) 578.776 18,70%
- Wonen - Bijzonder (art. 17) 21.591 0,70%
- Wonen - Gestapeld (art. 18) 40.417 1,31%
- Wonen - Lintbebouwing (art. 19) 89.191 2,88%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 20) 4.626 0,15%
- Leiding - Gas (art. 21) 47.277 1,53%
- Leiding - Hoogspanning (art. 22) 32.324 1,04%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 13.835 0,45%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 24) 111.191 3,59%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 25) 1.001.778 32,36%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 26) 1.735.235 56,06%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 27) 247.180 7,99%

- Waterstaat (art. 28) 66.395 2,14%
- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 209.494 6,77%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 32.1) 34.121 1,10%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 32.2) 286.347 9,25%

- wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 7.4.1) 10.340 0,33%