Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 heeft op 25-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Culemborg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Culemborg
Dossier
NL.IMRO.0491.BP1030BG011
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0491.BP1030BG011-vg02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 28.697.298 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 23.351.696 81,37%

- Bedrijf (art. 4) 150.990 0,53%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 566.258 1,97%
- Bedrijf - Voorlopig nutsvoorziening (art. 17) 76.384 0,27%

- Groen (art. 6) 19.860 0,07%

- Maatschappelijk (art. 8) 844 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 9) 9.408 0,03%

- Natuur (art. 10) 587.684 2,05%

- Leiding-Gas (art. 7) 122 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 11) 204.370 0,71%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 12) 284.735 0,99%

- Verkeer (art. 13) 782.287 2,73%

- Water (art. 14) 493.659 1,72%
- Water - Waterweg (art. 15) 1.237.701 4,31%

- Wonen (art. 16) 931.285 3,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 18) 27.749 0,10%
- Leiding - Gas 1 (art. 19) 29.902 0,10%
- Leiding - Gas 2 (art. 20) 18.859 0,07%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 136.957 0,48%
- Leiding - Riool (art. 22) 22.981 0,08%
- Leiding - Water (art. 23) 173.153 0,60%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 15.496 0,05%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 4.612.233 16,07%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 26) 3.535.194 12,32%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 27) 140.472 0,49%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 28) 1.929.705 6,72%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 29) 3.211.561 11,19%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 30) 801.600 2,79%
- Waarde - Natuur en landschap (art. 31) 426.251 1,49%

- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 695.608 2,42%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35) 5.220.081 18,19%

- other: ruwvoederteelt (art. 3.6) 8.980.220 31,29%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 35.2) 43.888 0,15%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 35.2) 763.286 2,66%

- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 3.5) 6.080 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 37) 11.354 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 37) 7.577 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 37) 726 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 37) 3.432 0,01%