7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Dorpsgebied heeft op 25-10-2011 de status vastgesteld gekregen door Culemborg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Culemborg
Dossier
NL.IMRO.0491.BP1030DG001
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0491.BP1030DG001-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.704.881 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 52.189 1,93%

- Bedrijf (art. 4) 83.737 3,10%

- Bedrijventerrein (art. 5) 120.704 4,46%

- Centrum (art. 6) 35.827 1,32%

- Detailhandel (art. 7) 3.216 0,12%

- Gemengd (art. 8) 8.735 0,32%

- Groen (art. 9) 110.632 4,09%

- Horeca (art. 10) 16.287 0,60%

- Kantoor (art. 11) 3.719 0,14%

- Maatschappelijk (art. 12) 93.824 3,47%

- Natuur (art. 13) 114.609 4,24%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 31.346 1,16%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 59 0,00%

- Sport (art. 16) 118.970 4,40%

- Tuin (art. 17) 286.592 10,60%

- Verkeer (art. 18) 393.021 14,53%

- Water (art. 19) 541.653 20,03%

- Wonen (art. 20) 689.744 25,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 21) 23.799 0,88%

- Waarde - Archeologie (art. 22) 1.831.069 67,69%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 154.915 5,73%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 24) 549.015 20,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - bebouwing (art. 24) 38.785 1,43%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 28.1) 288.135 10,65%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 30.2) 5.264 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 30.11) 5.193 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 30.3) 1.720 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 30.4) 3.975 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 30.5) 4.580 0,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 30.6) 3.010 0,11%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 30.7) 3.184 0,12%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 30.8) 2.228 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 30.9) 292 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 30.10) 2.622 0,10%