6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Drechterland Zuid heeft op 24-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Drechterland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Drechterland
Dossier
NL.IMRO.0498.BPDrechterlandZd
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0498.BPDrechterlandZd-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 57.278.087 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 27.480.514 47,98%
- Agrarisch - Agrarisch aanverwant (art. 4) 118.394 0,21%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 32.709 0,06%
- Agrarisch - Zaadveredelingsbedrijf (art. 6) 107.342 0,19%

- Bedrijf (art. 7) 386.357 0,67%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 39.098 0,07%
- Bedrijf - Molen (art. 9) 5.389 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 3.656 0,01%

- Bedrijventerrein (art. 11) 219.060 0,38%

- Bos (art. 12) 22.889 0,04%

- Detailhandel (art. 13) 11.955 0,02%

- Dienstverlening (art. 14) 2.740 0,00%

- Groen (art. 15) 75.496 0,13%

- Horeca (art. 16) 27.607 0,05%

- Kantoor (art. 17) 260 0,00%

- Maatschappelijk (art. 18) 98.426 0,17%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 16.151 0,03%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 20) 5.736 0,01%

- Natuur (art. 21) 1.678.399 2,93%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 22) 26.249 0,05%
- Recreatie - De Witte Hoeve (art. 23) 35.782 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 24) 69.162 0,12%
- Recreatie - Voet- en fietspad (art. 25) 888 0,00%

- Sport (art. 26) 51.477 0,09%
- Sport - Golfbaan (art. 27) 301.165 0,53%
- Sport - Manege (art. 28) 31.500 0,05%
- Sport - Sportvelden (art. 29) 163.726 0,29%

- Tuin - 1 (art. 30) 631.039 1,10%
- Tuin - 2 (art. 31) 348.541 0,61%

- Verkeer (art. 32) 1.523.245 2,66%
- Verkeer - Verblijf (art. 33) 572.265 1,00%

- Water (art. 34) 704.691 1,23%
- Water - Natuur (art. 35) 21.089.439 36,82%

- Wonen - 1 (art. 36) 170.682 0,30%
- Wonen - 2 (art. 37) 218.466 0,38%
- Wonen - Lint 1 (art. 38) 698.074 1,22%
- Wonen - Lint 2 (art. 39) 51.448 0,09%
- Wonen - Stolp (art. 40) 246.852 0,43%
- Wonen - Woongebouw (art. 41) 10.413 0,02%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 42) 796 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 43) 552.011 0,96%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 44) 1.792.066 3,13%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 45) 54.200.612 94,63%

- Waterstaat - Waterkering (art. 46) 2.855.656 4,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 50.1) 666.919 1,16%

- other: kwaliteitszone (art. 50.2) 6.861.195 11,98%
- other: weidevogelleefgebied (art. 50.5) 10.111.504 17,65%

- veiligheidszone - lpg (art. 50.3) 9.652 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 50.4) 1.505.007 2,63%

- wro-zone - wijzigingsgebied detailhandel (art. 52.6) 8.088 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied parkeerterrein (art. 3.7) 1.502 0,00%