Bestemmingsplan Bestemmingsplan Drechterland Zuid

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Drechterland Zuid heeft op 24-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Drechterland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0498.BPDrechterlandZd
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0498.BPDrechterlandZd-vg01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 57.278.087 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 27.738.960 48,43%
- Agrarisch (art. 3) 27.480.514 47,98%
- Agrarisch - Agrarisch aanverwant (art. 4) 118.394 0,21%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 32.709 0,06%
- Agrarisch - Zaadveredelingsbedrijf (art. 6) 107.342 0,19%
Bedrijf 434.499 0,76%
- Bedrijf (art. 7) 386.357 0,67%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 39.098 0,07%
- Bedrijf - Molen (art. 9) 5.389 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 3.656 0,01%
Bedrijventerrein 219.060 0,38%
- Bedrijventerrein (art. 11) 219.060 0,38%
Bos 22.889 0,04%
- Bos (art. 12) 22.889 0,04%
Detailhandel 11.955 0,02%
- Detailhandel (art. 13) 11.955 0,02%
Dienstverlening 2.740 0,00%
- Dienstverlening (art. 14) 2.740 0,00%
Groen 75.496 0,13%
- Groen (art. 15) 75.496 0,13%
Horeca 27.607 0,05%
- Horeca (art. 16) 27.607 0,05%
Kantoor 260 0,00%
- Kantoor (art. 17) 260 0,00%
Maatschappelijk 120.313 0,21%
- Maatschappelijk (art. 18) 98.426 0,17%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 16.151 0,03%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 20) 5.736 0,01%
Natuur 1.678.399 2,93%
- Natuur (art. 21) 1.678.399 2,93%
Recreatie 132.082 0,23%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 22) 26.249 0,05%
- Recreatie - De Witte Hoeve (art. 23) 35.782 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 24) 69.162 0,12%
- Recreatie - Voet- en fietspad (art. 25) 888 0,00%
Sport 547.867 0,96%
- Sport (art. 26) 51.477 0,09%
- Sport - Golfbaan (art. 27) 301.165 0,53%
- Sport - Manege (art. 28) 31.500 0,05%
- Sport - Sportvelden (art. 29) 163.726 0,29%
Tuin 979.580 1,71%
- Tuin - 1 (art. 30) 631.039 1,10%
- Tuin - 2 (art. 31) 348.541 0,61%
Verkeer 2.095.510 3,66%
- Verkeer (art. 32) 1.523.245 2,66%
- Verkeer - Verblijf (art. 33) 572.265 1,00%
Water 21.794.130 38,05%
- Water (art. 34) 704.691 1,23%
- Water - Natuur (art. 35) 21.089.439 36,82%
Wonen 1.396.730 2,44%
- Wonen - 1 (art. 36) 170.682 0,30%
- Wonen - 2 (art. 37) 218.466 0,38%
- Wonen - Lint 1 (art. 38) 698.074 1,22%
- Wonen - Lint 2 (art. 39) 51.448 0,09%
- Wonen - Stolp (art. 40) 246.852 0,43%
- Wonen - Woongebouw (art. 41) 10.413 0,02%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 42) 796 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Waarde 56.544.689 98,72%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 43) 552.011 0,96 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 44) 1.792.066 3,13 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 45) 54.200.612 94,63 %
Waterstaat 2.855.656 4,99%
- Waterstaat - Waterkering (art. 46) 2.855.656 4,99 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 666.919 1,16%
- geluidzone - industrie (art. 50.1) 666.919 1,16 %
Overig 16.972.699 29,63%
- other: kwaliteitszone (art. 50.2) 6.861.195 11,98 %
- other: weidevogelleefgebied (art. 50.5) 10.111.504 17,65 %
Veiligheidszone 9.652 0,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 50.3) 9.652 0,02 %
Vrijwaringszone 1.505.007 2,63%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 50.4) 1.505.007 2,63 %
Wro-zone 9.590 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied detailhandel (art. 52.6) 8.088 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied parkeerterrein (art. 3.7) 1.502 0,00 %