Bestemmingsplan Parklaan Oost 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alphen aan den Rijn
DossierNL.IMRO.0499.BPL10014HBD
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0499.BPL10014HBD-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 15-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 17.263 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 3.572 20,69%
- Verkeer-Verblijf (art. 3) 3.572 20,69%
Water 2.783 16,12%
- Water (art. 4) 2.783 16,12%
Wonen 10.908 63,19%
- Wonen (art. 5) 10.908 63,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 1.440 8,34%
Waterstaat - Waterkering (art. 6) 1.440 8,34%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Boskoop, 2e actualisatie detail kaart
Herziening Parklaan Oost 2013 detail kaart
Bestemmingsplan actualisatie Buitengebied Boskoop 2013 detail kaart
Actualisatie Boskoop - Dorp 2010 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal detail
Peilbesluit Houten detail
Partiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008 (2014) detail
Besluit tot uitschrijving naar onbekende bestemming detail
Besluit tot uitschrijving naar onbekende bestemming detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parklaan Boskoop detail

Meer weten over adressen?