Capelle-West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Capelle aan den IJssel Dossier NL.IMRO.0502.BP11CapelleWest Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0502.BP11CapelleWest-4001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 881.978 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 216.395 24,54%

- Detailhandel (art. 4) 2.258 0,26%

- Groen (art. 5) 181.713 20,60%

- Horeca (art. 6) 347 0,04%

- Maatschappelijk (art. 7) 24.520 2,78%

- Tuin (art. 8) 23.734 2,69%

- Verkeer (art. 9) 32.087 3,64%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 76.804 8,71%

- Water (art. 11) 218.738 24,80%

- Wonen (art. 12) 105.383 11,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 13) 68.822 7,80%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 14) 501.814 56,90%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 15) 311.342 35,30%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 12.075 1,37%
- Waarde - Rivierzone (art. 17) 332.693 37,72%

- Waterstaat - Waterkering (art. 18) 288.965 32,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 22.1) 581.505 65,93%

- other: gezoneerd industrieterrein (art. 3.4) 128.476 14,57%

- veiligheidszone - brandstof (art. 22.3) 908 0,10%
- veiligheidszone - propaan (art. 22.2) 7.847 0,89%

- wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 7.3.1) 4.334 0,49%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 12.4.1) 258 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 3 (art. 12.4.2) 263 0,03%