Schenkel-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Capelle aan den IJssel Dossier NL.IMRO.0502.BP15SchenkelZuid Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0502.BP15SchenkelZuid-4001 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 581.598 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 1.362 0,23%

- Detailhandel (art. 4) 3.012 0,52%

- Gemengd (art. 5) 22.962 3,95%

- Groen (art. 6) 113.677 19,55%

- Maatschappelijk (art. 7) 20.665 3,55%

- Tuin (art. 8) 20.736 3,57%

- Verkeer (art. 9) 36.851 6,34%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 133.761 23,00%

- Water (art. 11) 77.905 13,39%

- Wonen (art. 12) 150.668 25,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 13) 8.185 1,41%

- Waarde - Archeologie (art. 14) 581.598 100,00%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 15) 95.175 16,36%

- Waterstaat (art. 17) 36.094 6,21%
- Waterstaat - Waterkering (art. 16) 69.287 11,91%