6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Binnenstad 2012 heeft op 27-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Delft.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Delft
Dossier
NL.IMRO.0503.BP0014
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0503.BP0014-2001
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.152.046 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 3.867 0,34%

- Centrum - Aanloopgebied (art. 4) 17.785 1,54%
- Centrum - Bijzonder winkelgebied (art. 5) 60.688 5,27%
- Centrum - Filiaalwinkelgebied (art. 6) 25.926 2,25%
- Centrum - Pleinen - 1 (art. 7) 9.276 0,81%
- Centrum - Pleinen - 2 (art. 8) 15.504 1,35%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 7.970 0,69%

- Gemengd - Centrumrand (art. 10) 36.072 3,13%
- Gemengd - Creatief grachtengebied (art. 11) 178.649 15,51%

- Groen (art. 12) 80.259 6,97%

- Maatschappelijk (art. 13) 26.165 2,27%

- Tuin (art. 14) 31.186 2,71%

- Verkeer (art. 15) 34.949 3,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 277.656 24,10%

- Water (art. 17) 104.891 9,10%

- Wonen (art. 18) 241.204 20,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 19) 47.771 4,15%
- Leiding - Water (art. 20) 7.085 0,62%

- Waarde - Archeologie (art. 21) 1.098.624 95,36%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 275.755 23,94%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 1.606 0,14%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 25.6) 136.079 11,81%

- other: beschermd stadsgezicht (art. 25.1) 1.090.515 94,66%

- vrijwaringszone - bomenstructuur (art. 25.3) 100.425 8,72%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 25.2) 212.617 18,46%
- vrijwaringszone - monumentale boom (art. 25.4) 38.889 3,38%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 25.7) 295.374 25,64%