Bestemmingsplan Schieoevers Noord

Bestemmingsplan Schieoevers Noord heeft op 28-03-2013 de status vastgesteld gekregen door Delft.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Delft
Dossier
NL.IMRO.0503.BP0016
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0503.BP0016-2001
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 606.450 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 303.887 50,11%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 21.589 3,56%

- Gemengd (art. 5) 4.464 0,74%

- Groen (art. 6) 29.066 4,79%

- Maatschappelijk (art. 7) 10.798 1,78%

- Tuin (art. 8) 4.882 0,81%

- Verkeer (art. 9) 93.010 15,34%
- Verkeer - Spoorweg (art. 10) 310 0,05%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 11) 16.098 2,65%

- Water (art. 12) 70.966 11,70%

- Wonen (art. 13) 51.381 8,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 18.796 3,10%
- Leiding - Riool (art. 15) 17.791 2,93%
- Leiding - Water (art. 16) 6.859 1,13%

- Waarde - Archeologie I (art. 17) 554.153 91,38%
- Waarde - Archeologie II (art. 18) 26.538 4,38%
- Waarde - Archeologie III (art. 19) 25.760 4,25%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 20) 3.174 0,52%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 83.600 13,79%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 23.1) 74.166 12,23%
- geluidzone - industrie 2 (art. 23.2) 8.563 1,41%

- vrijwaringszone - spoor (art. 23.4) 307 0,05%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 23.3) 131.611 21,70%