Geo- en vastgoeddata op locatie:

Voorhof

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Delft
DossierNL.IMRO.0503.BP0031
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0503.BP0031-2001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-11-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 848.140 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.620 0,19%
- Bedrijf (art. 3) 1.620 0,19%
Bedrijventerrein 61.795 7,29%
- Bedrijventerrein (art. 4) 61.795 7,29%
Detailhandel 771 0,09%
- Detailhandel (art. 5) 771 0,09%
Gemengd 18.831 2,22%
- Gemengd (art. 6) 18.831 2,22%
Groen 179.891 21,21%
- Groen (art. 7) 179.891 21,21%
Kantoor 1.146 0,14%
- Kantoor (art. 8) 1.146 0,14%
Maatschappelijk 36.042 4,25%
- Maatschappelijk (art. 9) 36.042 4,25%
Tuin 54.303 6,40%
- Tuin (art. 10) 54.303 6,40%
Verkeer 293.098 34,56%
- Verkeer (art. 11) 290.454 34,25%
- Verkeer - Spoorweg (art. 12) 1.123 0,13%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 13) 1.521 0,18%
Water 56.997 6,72%
- Water (art. 14) 56.997 6,72%
Wonen 143.646 16,94%
- Wonen (art. 15) 143.646 16,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 70.292 8,29%
Leiding - Gas (art. 16) 16.228 1,91%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 342 0,04%
Leiding - Riool (art. 18) 38.020 4,48%
Leiding - Water (art. 19) 15.701 1,85%
Waarde 855.583 100,88%
Waarde - Archeologie I (art. 20) 459.540 54,18%
Waarde - Archeologie II (art. 21) 385.805 45,49%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 10.237 1,21%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 95.579 11,27%
geluidzone - industrie (art. 24.2) 95.579 11,27%
Vrijwaringszone 70.316 8,29%
vrijwaringszone - straalpad (art. 24.1) 70.316 8,29%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Albert Heijn Locatie Martinus Nijhofflaan vastgesteld 24-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voorhof vastgesteld 06-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwest 1 (Hof van Delft) vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof vastgesteld 25-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Schieoevers Noord vastgesteld 28-03-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Klaas Engelbrechtsweg 2 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) 24-04-2019 24-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Coldenhovenlaan gemeente Midden-Delfland (Maasland) 24-04-2019 24-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Lookwatering 52 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) 24-04-2019 24-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam 24-04-2019 24-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Ontwerpbesluit tot vaststelling containerlocaties in Pernis 19-04-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aagje Dekenlaan Delft detail
Neringstraat Delft detail
Gildestraat Delft detail
Aart van der Leeuwlaan Delft detail
Adama van Scheltemaplein Delft detail
Albert Verweylaan Delft detail
A.M. de Jonglaan Delft detail
Simon Vestdijklaan Delft detail
Antoon Coolenlaan Delft detail
Artemisstraat Delft detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox