Voorhof

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Delft Dossier NL.IMRO.0503.BP0031 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0503.BP0031-2001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 848.140 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 1.620 0,19%

- Bedrijventerrein (art. 4) 61.795 7,29%

- Detailhandel (art. 5) 771 0,09%

- Gemengd (art. 6) 18.831 2,22%

- Groen (art. 7) 179.891 21,21%

- Kantoor (art. 8) 1.146 0,14%

- Maatschappelijk (art. 9) 36.042 4,25%

- Tuin (art. 10) 54.303 6,40%

- Verkeer (art. 11) 290.454 34,25%
- Verkeer - Spoorweg (art. 12) 1.123 0,13%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 13) 1.521 0,18%

- Water (art. 14) 56.997 6,72%

- Wonen (art. 15) 143.646 16,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 16.228 1,91%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 342 0,04%
- Leiding - Riool (art. 18) 38.020 4,48%
- Leiding - Water (art. 19) 15.701 1,85%

- Waarde - Archeologie I (art. 20) 459.540 54,18%
- Waarde - Archeologie II (art. 21) 385.805 45,49%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 10.237 1,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 24.2) 95.579 11,27%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 24.1) 70.316 8,29%