Schil

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Dordrecht
DossierNL.IMRO.0505.BP186Schil
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0505.BP186Schil-3001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-03-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.242.578 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 10.635 0,86%
- Bedrijf (art. 3) 10.393 0,84%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 242 0,02%
Centrum 26.207 2,11%
- Centrum (art. 5) 26.207 2,11%
Cultuur en ontspanning 3.363 0,27%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 3.363 0,27%
Gemengd 218.074 17,55%
- Gemengd - 1 (art. 7) 79.881 6,43%
- Gemengd - 2 (art. 8) 52.389 4,22%
- Gemengd - 3 (art. 9) 85.804 6,91%
Groen 87.414 7,03%
- Groen (art. 10) 35.235 2,84%
- Groen - Park (art. 11) 52.179 4,20%
Kantoor 19.934 1,60%
- Kantoor (art. 12) 19.934 1,60%
Maatschappelijk 53.966 4,34%
- Maatschappelijk (art. 13) 53.966 4,34%
Tuin 44.336 3,57%
- Tuin (art. 14) 44.336 3,57%
Verkeer 508.526 40,93%
- Verkeer (art. 15) 374.696 30,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 133.830 10,77%
Water 45.853 3,69%
- Water (art. 17) 45.853 3,69%
Wonen 224.260 18,05%
- Wonen (art. 18) 224.260 18,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.969.474 158,50%
Waarde - Archeologie (art. 19) 1.242.578 100,00%
Waarde - Beschermd Stadsgezicht (art. 20) 726.896 58,50%
Waterstaat 125.307 10,08%
Waterstaat - Waterkering (art. 21) 125.307 10,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 129.291 10,41%
geluidzone - industrie (art. 23.1) 129.291 10,41%
Veiligheidszone 449.434 36,17%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 23.2) 449.434 36,17%
Vrijwaringszone 217.720 17,52%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 23.8) 217.720 17,52%
Wro-zone 33.508 2,70%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 5) 1.819 0,15%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 5) 987 0,08%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 15) 989 0,08%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 13) 4.296 0,35%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 12) 3.583 0,29%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 13) 7.029 0,57%
wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 7) 4.778 0,38%
wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 13) 8.253 0,66%
wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 10) 1.775 0,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 detail kaart
Stadswerven detail kaart
Stadswerven detail kaart
Stadswerven detail kaart
Partiele herziening verbod voor de winning van schaliegas en schalie-olie, gemeente Zwijndrecht detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kromme Elleboog 41 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning gemeente Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Blekersdijk 1 te Dordrecht detail
Beleidsregels toezicht- en handhaving kinderopvang detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Groenedijk 62 te Dordrecht detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterhakkers Dordrecht detail
Adriaan van Bleijenburgstraat Dordrecht detail
Azijngang Dordrecht detail
Azijnplaats Dordrecht detail
Matthijs Balenstraat Dordrecht detail
Bellevuestraat Dordrecht detail
Berckepad Dordrecht detail
Cornelis van Beverenstraat Dordrecht detail
Beverwijcksplaats Dordrecht detail
Beverwijckstraat Dordrecht detail

Meer weten over adressen?