7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Schil heeft op 27-03-2012 de status vastgesteld gekregen door Dordrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dordrecht
Dossier
NL.IMRO.0505.BP186Schil
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0505.BP186Schil-3001
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.242.578 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 10.393 0,84%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 242 0,02%

- Centrum (art. 5) 26.207 2,11%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 3.363 0,27%

- Gemengd - 1 (art. 7) 79.881 6,43%
- Gemengd - 2 (art. 8) 52.389 4,22%
- Gemengd - 3 (art. 9) 85.804 6,91%

- Groen (art. 10) 35.235 2,84%
- Groen - Park (art. 11) 52.179 4,20%

- Kantoor (art. 12) 19.934 1,60%

- Maatschappelijk (art. 13) 53.966 4,34%

- Tuin (art. 14) 44.336 3,57%

- Verkeer (art. 15) 374.696 30,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 133.830 10,77%

- Water (art. 17) 45.853 3,69%

- Wonen (art. 18) 224.260 18,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 19) 1.242.578 100,00%
- Waarde - Beschermd Stadsgezicht (art. 20) 726.896 58,50%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 125.307 10,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 23.1) 129.291 10,41%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 23.2) 449.434 36,17%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 23.8) 217.720 17,52%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 5) 1.819 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 5) 987 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 15) 989 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 13) 4.296 0,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 12) 3.583 0,29%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 13) 7.029 0,57%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 7) 4.778 0,38%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 13) 8.253 0,66%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 10) 1.775 0,14%