Geo- en vastgoeddata op locatie:

Schil

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Dordrecht
DossierNL.IMRO.0505.BP186Schil
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0505.BP186Schil-3001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-03-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.242.578 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 10.635 0,86%
- Bedrijf (art. 3) 10.393 0,84%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 242 0,02%
Centrum 26.207 2,11%
- Centrum (art. 5) 26.207 2,11%
Cultuur en ontspanning 3.363 0,27%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 3.363 0,27%
Gemengd 218.074 17,55%
- Gemengd - 1 (art. 7) 79.881 6,43%
- Gemengd - 2 (art. 8) 52.389 4,22%
- Gemengd - 3 (art. 9) 85.804 6,91%
Groen 87.414 7,03%
- Groen (art. 10) 35.235 2,84%
- Groen - Park (art. 11) 52.179 4,20%
Kantoor 19.934 1,60%
- Kantoor (art. 12) 19.934 1,60%
Maatschappelijk 53.966 4,34%
- Maatschappelijk (art. 13) 53.966 4,34%
Tuin 44.336 3,57%
- Tuin (art. 14) 44.336 3,57%
Verkeer 508.526 40,93%
- Verkeer (art. 15) 374.696 30,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 133.830 10,77%
Water 45.853 3,69%
- Water (art. 17) 45.853 3,69%
Wonen 224.260 18,05%
- Wonen (art. 18) 224.260 18,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.969.474 158,50%
Waarde - Archeologie (art. 19) 1.242.578 100,00%
Waarde - Beschermd Stadsgezicht (art. 20) 726.896 58,50%
Waterstaat 125.307 10,08%
Waterstaat - Waterkering (art. 21) 125.307 10,08%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 129.291 10,41%
geluidzone - industrie (art. 23.1) 129.291 10,41%
Veiligheidszone 449.434 36,17%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 23.2) 449.434 36,17%
Vrijwaringszone 217.720 17,52%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 23.8) 217.720 17,52%
Wro-zone 33.508 2,70%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 5) 1.819 0,15%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 5) 987 0,08%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 15) 989 0,08%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 13) 4.296 0,35%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 12) 3.583 0,29%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 13) 7.029 0,57%
wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 7) 4.778 0,38%
wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 13) 8.253 0,66%
wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 10) 1.775 0,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stadswerven vastgesteld 10-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stadswerven ontwerp 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stadswerven voorontwerp 26-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Partiele herziening verbod voor de winning van schaliegas en schalie-olie, gemeente Zwijndrecht vastgesteld 31-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Achterom 65 te Dordrecht 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Gemeente Dordrecht, verleende vergunning gemeente Dordrecht 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Achterom 65 te Dordrecht 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Nicolaasstraat 16-05-2019 16-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Nicolaasstraat 16-05-2019 16-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterhakkers Dordrecht detail
Adriaan van Bleijenburgstraat Dordrecht detail
Azijngang Dordrecht detail
Azijnplaats Dordrecht detail
Matthijs Balenstraat Dordrecht detail
Bellevuestraat Dordrecht detail
Berckepad Dordrecht detail
Cornelis van Beverenstraat Dordrecht detail
Beverwijcksplaats Dordrecht detail
Beverwijckstraat Dordrecht detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox