10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Dordrecht
DossierNL.IMRO.0505.BP188Herzgravens19
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0505.BP188Herzgravens19-3101
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-05-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 07-06-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.396 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 2.396 100,00%
- Gemengd (art. 3) 2.396 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.396 100,00%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 4) 2.396 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Dubbeldam detail kaart
tussenuitspraak Dubbeldam detail kaart
Dubbeldam detail kaart
Dubbeldam detail kaart
Dubbeldam detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Dubbelsteynlaan West 74 te Dordrecht detail
Beleidsregels toezicht- en handhaving kinderopvang detail
Gemeente Dordrecht, ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Windsingel 20 Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Eikenlaan 92 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Eikenlaan 92 te Dordrecht detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gravensingel Dordrecht detail

Meer weten over adressen?